Information om snabblån

Snabblån, smslån, mikrolån… Denna låneform har ökat lavinartat de senaste åren. Oräkneliga låneföretag och jämförelsesajter har vuxit fram och marknaden verkar omättlig. Hur detta kommer sig har två enkla förklaringar. Utlåningsverksamheten styrs inte av lagar eller regler som den reguljära bankverksamheten, det är alltså en enkel hantering. Den andra förklaringen är att man vänder sig till en kundgrupp som ofta är helt okritisk och omedveten om innehållet i det låneavtal man sluter.

Snabblån får lösa en kortsiktig kris

Ett snabblån beställs via mobiltelefonen och beviljas oftast inom några timmar. Den, oftast unge, låntagaren konsumerar nästan alltid pengarna direkt. Det kan handla om att betala tillbaka ett lån eller att fortsätta kvällen på krogen. I några fall kan det vara frågan om en situation som måste lösas genast som att tvättmaskinen har gått sönder eller att bilen behöver en oförutsedd reparation.

Höga kostnader

Avigsidan med snabblånen är framför allt kostnaden och återbetalningstiden. Den effektiva räntan kan uppgå till flera tusen procent på årsbasis. Det förvånande är att samhället tillåter denna ordning. I Brottsbalkens 9:e kapitel finns en bestämmelse om ocker. Den tar fasta på att det inte är tillåtet att utnyttja någons oförstånd eller lättsinne för att tillgodogöra sig oskäliga vinster. Denna bestämmelse har inte använts för att pröva snabblånens villkor. Enligt åklagare är lagen inte tillräckligt preciserad för att man i en domstol skulle kunna fälla ett företag i denna bransch för ocker.

Snabba beslut kan ge långvariga konsekvenser

Många ungdomar har inte klarat att räkna ut vad ett impulsivt snabblån kan kosta. Ett exempel: ett lån på 3000 kronor kostar 3600 kronor när det skall betalas om en månad. Om du inte har 3000 kronor idag, har du 3600 kronor om en månad? Ungefär 20 procent av de unga låntagarna hamnar i Kronofogdens register. Även om skulden betalas senare ligger betalningsanmärkningen kvar i tre år. Den kan skapa problem längre fram och förhindra hyreskontrakt, banklån, mobiltelefonavtal med mera.